โรงเรียนบุรีรัมย์การบริบาล

เปิดสอนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยแพทย์ และพนักงานผู้ช่วยห้องยา ทำการสอนโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาล ซึ่งการเรียนการสอนจะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่พร้อมทำการใช้เครื่องมือทางการแพทย์จริง ๆ และเข้ารับการฝึกงานที่บริษัทยา ร้านขายยา โรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน เมื่อนักเรียนจบการศึกษาสามารถเข้าทำงานในโรงพยาบาล คลีนิค ร้านยา บริษัทยา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ ทำงานในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล เป็นเจ้าของธุรกิจ อาทิ ศูนย์ความงาม สปา มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาที่เข้ามาทำการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า มีหน้าที่มั่นคงและก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตที่เป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว

 

สร้างคน
เรียนจบได้รับใบประกาศ จากกระทรวงศึกษาธิการ

สร้างงาน
เรียนจบมีงานรองรับ 100%

สร้างรายได้
รับรองการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

โรงเรียนบุรีรัมย์การบริบาล เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว
โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในตำแหน่ง “ พนักงานผู้ช่วยแพทย์ และพนักงานผู้ช่วยห้องยา ” ปัจจุบันได้พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องของตลาดและด้านสุขภาพ ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้ารับการฝึกปฏบัติงานจริงในร้านยา หรือโรงพยาบาลต่างๆ

โรงเรียนบุรีรัมย์การบริบาล

ที่อยู่ : 24/24-25 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์มือถือ : 044-621-892 | 080-1799446 อ.ยา
โทรสาร. 044-621159
E-Mail : buriram_na@hotmail.com